Erfrecht

Specialist in erfrecht


De afwikkeling van een erfenis kan lastig zijn. Ervaart u problemen op het gebied van erfrecht?


Mr. P.C. (Pascale) van der Kuijl is een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht. Zij staat u graag bij op alle voorkomende onderwerpen, zoals:


 • Het aanvaarden of weigeren van een erfenis
 • Ruzie of onenigheid met mede-erfgenamen
 • De feitelijke verdeling van een erfenis
 • Onterving en kindsdeel (legitieme portie)
 • De uitleg van een testament
 • De positie van de langstlevende ten opzichte van de kinderen
 • De benoeming / rol / ontslag van een executeur
 • De benoeming / rol / ontslag van een vereffenaar
 • Giften en verkrijgingen van mede-erfgenamen voor overlijden van de erflater
 • Geschillen omtrent de uitvaart
 • Testamentair bewind
 • Legaten
 • Inbreng van (quasi-)legaten
 • Wilsrechten


Mr. P.C. (Pascale) van der Kuijl kan ook zelf als professioneel executeur dan wel professioneel vereffenaar de erfenis afwikkelen.